Publication:
Bir finansman ürünü olarak sukuk: Yapısı, işleyişi, dünya ve Türkiye piyasası için öneriler

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Fındık, Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Dünyada yaşanan yeni gelişmeler finansal piyasalarda birçok ihtiyacın oluşmasına neden olmuştur. Dünyada yaygın olan konvansiyonel bankacılık sitemi gelişme gösterse de faiz hassasiyeti olan yatırımcıları piyasalara çekecek ürünler sunamamıştır. Katılım bankalarının kurulması ile yatırımcılar faizsiz finansman ürünlerini tanımış ve işlem yapmaya başlamışlardır. Bu ürünler arasında dünya piyasalarında en çok işlem gören ise sukuktur. Dünyada sukuk ihracı başlarda sadece katılım bankaları tarafından ihraç edilse de yatırım portföyünü genişletmek ve riski azaltmak için konvansiyonel bankalar tarafından da ihraç edilmektedir. Türkiye'de katılım bankacılığının son yıllarda yaygınlaşması sukuk ihracına olumlu yönde etki etmiştir. Türkiye piyasalarında "kira sertifikası" adı ile işlem görmektedir. Bu çalışma ile sukukun detaylı olarak yapısı ve işleyişi ele alınmıştır. Türkiye ve dünya piyasalarındaki yeri incelenerek çeşitli sorunlar tespit edilmiş olup öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Katılım Bankacılığı, Sukuk, Kira Sertifikası, İslami Finans, Faizsiz Bankacılık
New developments in the world caused many needs in financial markets. Although the conventional banking system, which is widespread all over the world, continues to develop, it has not been able to offer products that will attract interest sensitive investors to the markets. With the establishment of participation banks, investors became familiar with interest-free financing products and began to trade with them. Among these products, sukuk is the most traded in the world markets. Although sukuk issuance was initially issued only by participation banks in the world, it has also been introduced by conventional banks seeking to expand their investment portfolio and reduce risk. The spread of participation banking in Turkey in recent years has had a positive impact on the issuance of Sukuk. Sukuk is traded under the name of "Kira Sertifikasi" in Turkey's financial markets. In this study, the structure and functioning of sukuk are discussed in detail, investigated the market position in Turkey and the World, several problems were identified and suggestions are presented against. Key words: Participation Banking, Sukuk, Lease Certificate, Islamic Finance, Interest-Free Banking
Description
Keywords
Bankacılık, Ekonomi, Faizsiz bankacılık, Katılım bankacılığı, Kira sertifikası, Sukuk, İslami finans teknikler, Banking, Economics, Interest-free banking, Participation banking, Lease certificate, Sukuk, Islamic finance techniques
Citation