Publication:
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Gökçen, Ahmet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmamızda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesinde düzenlenmiş olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası, doktrindeki tartışmalar ve Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde, aile ve boşanma kavramlarına yer verilmiş olup boşanma kavramı, tarihçesi ve dayandığı temel prensipler çerçevesinde incelenmiştir. Sonrasında asıl tez konumuz olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma kavramları ayrıntılarıyla açıklanmış, ayrıca her iki özel boşanma sebebi de Türk Medeni Kanunu hükümlerinde yer verilmiş diğer bütün boşanma sebepleriyle mukayese edilerek incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise boşanma davasındaki genel usul kurallarına yer verilerek boşanma davasının gerek çocuklarla gerekse eşlerle ilgili şahsi ve mali sonuçları incelenmiştir.
In our study, the divorce case on the ground of delinquency or living a dishonourable life, regulated in the article 163 of the Turkish Civil Code, was tackled in the light of discussions on the doctrine and the decisions of the Supreme Court. The first chapter of the study has been focused on the concepts of family and divorce, and the concept of divorce has been examined within the framework of its history and fundamental principles. Thereafter, the concepts of delinquency and having a dishonourable life in such divorce cases, which is the main subject of our dissertation, were explained in detail, and in addition to that, both special grounds for the divorce were examined by comparing them with all grounds for the divorce stated under provisions of Turkish Civil Code. In the last chapter of the study, the personal and financial consequences of the divorce case in terms of both children and spouses were examined by addressing the rules of practice and procedure for divorce cases.

Description

Keywords

Hukuk, Law

Citation