Publication:
Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005-12

Authors

Güler, Erdoğan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalısmanın amacı, liselerde öğretmenlerin sınıflarında derslerinigerçeklestirirken karsılastıkları sorunlar; bu sorunlarla basa çıkmanın yolları vesorunlarla karsılasmadan önce yapılması gerekenleri dile getirmektir. Sınıf yönetimiülke geleceğini olusturan gençlerin yetismesinde önemli bir etkendir. Gençlerinekonomik hayata hazırlığı, bu hazırlıkta sınıf yönetiminin hangi yönlerden etkiliolduğu, eğitim yönetimi açısından öncelikli bir durumdur. Bu özen ve dikkatlehazırlanan bu tezde etkin sınıf yönetiminin modelleri incelenmistir.Arastırmanın birinci bölümünde sınıf yönetim yaklasımlarına; sınıf ortamındakiolumlu havanın olusturulmasında, disiplin, motivasyon ve iletisim gibi öğelerinönemine değinilmistir. Diğer bölümlerde ise öğretmenin sınıf yönetimine etkisi vesorunların tanımlanmasıyla çözüme yönelik öneriler yer almaktadır.Sınıf yönetimi ülkelerin gelismislik düzeyinde en önemli öncül olmustur.Çalısmamız, ülkemizde sınıf yönetimi enstrümanlarının öğretmenler ve eğitim sistemitarafından çağdas bir anlayısla kullanılmasının uzun süreçler gerektirdiğini degöstermistir. Sınıf Yönetimi amaç değil araç olduğundan önemli olan öğrencilerindemokrasiye inanmıs bireyler olarak yetismesidir.Anahtar Sözcükler: Sınıf Yönetimi, iletisim, Motivasyon,istenmeyen Davranıslar, Sınıf ortamı, Disiplin, Öğretmenlerin beklentileri.
This dissertation aims at pointing out the problems high school teachersencounter, suggesting some ways to cope with them and measures that can be takento this effect in advance. Class management plays a very significant role in educatingyoung people who represent the future of the country. While aiming at providingyoung people with the necessary information about the economic life, showing howclass management shapes up this aim is of prior significance vis-a-vis educationalmanagement. In this paper, efficient models of class management are going to bediscussed.First part of this paper focuses on the approaches in class management andsignificance of factors such as discipline, motivation and communication inestablishing a positive atmosphere within class. Other parts focus on identifyingproblems, suggestions to solve them and the role of teacher in class management.Class management has played a very important role in paving the way for thedevelopment of the country. While making this research it has been observed that ittakes teachers and the educational system quite a long and tiring time to getaccustomed to making use of class management techniques and methods in amodern and constructive approach. Class management is a tool that can beeffectively used to educate young people as ardent followers of democracy.Key words: Class Management, Communication, Motivation,Disagreeable Behaviours, In-class Atmosphere, Discipline,Teachers Expectations

Description

Keywords

Education and Training, Eğitim ve Öğretim

Citation