Publication:
İş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden doğan haklarının karşılaştırılması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-04

Authors

Yılmaz Başkan, Merve

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Tezde, iş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden doğan hakları karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bunun için öncelikle çalışmamızın temelini oluşturan iş güvencesi kavramı, Türkiye'deki gelişimi ve iş güvencesinden yararlanma koşulları açıklanacaktır. Sonrasında iş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde tabi oldukları hükümler karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bunun için öncelikle fesih sırasında uyulması gereken usul bakımından karşılaştırma yapılacak sonrasıda feshin geçerli bir nedene dayanması bakımından karşılaştırma yapılacaktır. Ayrıca işçilerin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmiş olması durumunda iş güvencesinden yararlanma hakkı ele alınacaktır. Sonrasında iş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde tabi oldukları hükümler olan; fesih bildirim süreleri, bildirim süreleri içinde tarafların durumları ve peşin ödeme yolu ile fesihden bahsedilecektir. Daha sonra feshe itiraz bakımından karşılaştırma yapılacak, işe iade davasında yargılama usulü ve mahkemenin vereceği kararlar anlatılacaktır. En son olarak iş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde hak kazanacakları tazminatlar bakımından karşılaştırma yapılacak; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, iş güvencesi tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Description

In the thesis, rights arising under the open ended employment contract of the workers that are both within and not within the meaning of job security concept will be compared and discussed. Firstly, the concept "Job Security" which forms the basis of this study, development of Job Security in Turkey and conditions making good use of Job Security will be explained. Secondly, judgements arisen from the termination of open ended empoyment contract of workers that are both within and not within the meaning of job security will be reviewed by comparing. Therefore, procedure that should be followed in termination of open ended empoyment contract of workers that are both within and not within the meaning of job security will be discussed. Afterwards, termination based on a valid reason will be compared. On the other hand, in case of a rightful termination of employment contract, rights of workers arise from job security will be examined. Furthermore, judgements (period of notice of termination, conditions of both sides in this period, severance pay, pay in lieu of notice, labor compensation) that are subject to termination of open ended empoyment contract of workers that are both within and not within the meaning of job security will be mentioned. Thirdly, objection to the termination will be compared, proceedings of the reemployment lawsuit and the court's decision in the case will be explained. Finally, objection to the termination of an open ended empoyment contract of workers that are not within/within the meaning of job security will be analyzed with comparison of pay in lieu of notice, severance pay, compensation of job security, compensation of bad faith damages and compensation of trade union respectively.

Keywords

Hukuk, Law

Citation