Publication:
Karşılaştırmalı performans analizi modeli ve tedarikçi değerlendirmesi ve seçimi için performans haritalarında tedarikçi konumlandırma

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06
Authors
Bilişik, Mutlu Emir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Kalite ve Ürün Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Tedarikçi zinciri yönetiminde, tedarikçilerin önemli olan rolü düşünüldüğü zaman, tedarikçinin değerlendirilmesi ve seçilmesi, firmalar için daha önemli bir duruma gelmiştir. Bu bakımdan, bu çalışmada bir değerlendirme modeli geliştirilerek tedarikçilerin, hizmet verdikleri firmaların tedarik zincirine olan etkilerinin analiz edilmesiyle, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, firmanın ilgili çalışanlarında veri toplamak ve performans analizi yapmak için bir form tasarlanmıştır ve performans puanlama metodolojisi ve performans etkisini ölçecek olan korelasyon analizi ve uygulaması açıklanmıştır. Bu model ile tedarikçi değerlendirmesini genel değerlendirme konseptlerinin dışına çıkararak, performans haritaları vasıtasıyla alternatif değerlendirme kriterlerinin ve tedarikçi seçimlerinin birer aksiyon ve sınıflandırmalar halinde sunulması amaçlanmıştır.


In supply chain, supplier has an important role and in this situation supplier evaluation and selection is gained more significance for companies. So that, it is purposed to improve an evaluation model to evaluate and select suppliers more effectively by correlate with company?s supply chain. For that reason, a form is designing to collect data from concerned company?s personnel and performance measuring model which includes scoring methodology and correlation analysis that is called as ?Performance-Effect? analysis in this study. With this model, it is proposed to divest supplier evaluation from its general evaluation concept by presenting alternative selection criteria, suppliers and methods for working with positioning of these in performance maps.

Description
Keywords
İşletme , Karşılaştırmalı Analiz , Korelasyon analizi , Performans , Performans analizi , Tedarik Zinciri Yönetimi , Tedarikçi Değerlendirme , Tedarikçi Seçim , Tedarikçi Yönetim , Business Administration , Comparative analysis , Correlation Analysis , Performance , Performance Analysis , Supply Chain Management , Supplier Evaluation , Supplier Selection , Supplier Management
Citation