Publication:
Ev + [COVID] : COVID-19 süreci ve sonrası için konut tasarım stratejileri

No Thumbnail Available

Date

2021-03

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Ev + [COVID] - COVID-19 Süreci ve Sonrası için Konut Tasarım Stratejileri- çalıştay ve sergi kataloğu, ““Hayat Eve Sığar” Evi Nasıl Dönüştürecek?: COVID-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri” başlıklı, 120K623 no’lu, TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel çağrısı kapsamında desteklenen, proje sürecinin bir parçası olarak üretilmiştir. Ev + [COVID] çalıştay ve sergi kataloğu, proje kapsamında elde edilen sonuçların tasarım önerilerine dönüştürüldüğü “Araştırmadan Tasarım Stratejisine” adımında gerçekleştirilen üç çalıştayın sürecini ve sonuç ürünlerini içermektedir. Araştırma sonuçlarına dayanılarak geliştirilen tasarım çalıştayları ile COVID-19 süreci ve sonrasında insanların konut beklentileri ve talepleri ön görülerek, mevcut konutların kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirilmiştir. Çalıştaylar, online platformlar aracılığıyla lisans ve yüksek lisans seçmeli derslerinde gerçekleştirilmiştir. İlgili derslerde, yürütücüler ve katılımcılar arasında etkileşime ve diyaloğa açık stüdyo deneyimi çevrimiçi platformlara taşınarak seçmeli dersler için yeni bir eğitim yaklaşımı ortaya konmuştur. Ayrıca, öğrenciler, güncel bir sorunda gerçek kullanıcı taleplerinin yer aldığı araştırma sonuçlarını analiz ederek tasarım fikri geliştirmeyi deneyimlemişlerdir. Böylece tasarım eğitimi açısından verimli ve üretken bir ortam yaratılırken, profesyonellere uygulamada faydalanabilecekleri rehber niteliği taşıyan öneriler geliştirilmiştir. Araştırmadan tasarım stratejisine uzanan çalıştay sürecine katılan ve katkı koyan sevgili öğrenci katılımcılarımıza, çalıştayın duyurulması ve kamuoyu ile paylaşılmasına www.iku.edu.tr üzerinden, çalıştay sürecinin CATS sistemi aracılığı ile gerçekleşmesine imkan sağlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne, nicel ve nitel araştırma sürecine destek veren değerli katılımcılarımıza, proje sürecinde yapılan anket çalışmasının, İstanbul’da yaşayan katılımcılarla paylaşılmasına katkı veren, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İstanbul ilçe belediyelerine, projeye verdikleri destek için TÜBİTAK’a şahsım ve proje ekibi adına teşekkürlerimi sunarım

Description

Keywords

Konut tasarımı, Covid-19, Pandemi, İç mimarlık

Citation