Publication:
Kaos, Frakteller ve Mimari Tasarım

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006-10

Authors

Ediz, Özgür
Çağdaş, Gülen

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüzde, kavramsal açıdan sıradışı formların üretildiği mimari tasarım yaklaşımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ortamlarında betimlenerek üç boyutlu modellerinin üretilmesi ile desteklenmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen üretken yaklaşımın mevcut bir mimari dile ait kurguya dayalı mimari formların üretilmesinde yaratıcılığı destekleyecek yönde kullandırılması amaçlanmıştır. Bu yönüyle model, tasarımların topolojik ve geometrik tanımları üretmektedir. Üretilen formlar bağlamla bütünleştirilerek işlevsel özelliklerin atanması ve performans gerekliliklerinin değerlendirilmesiyle mimari tasarım ürünü olarak yorumlanabilir.
In this study, by relying on the fractal dimension and features of an existing architectural language, and by the generation of new forms which will ensure the continuity of the language, a generative approach showing the way to design has been developed. This approach, which reflects the topological and geometric features of architectural design, must be supported with algorithms which, by integrating them with the context, are directed by functional requirements.

Description

Keywords

Üretken Tasarım, Fraktal Kurguya Dayalı Tasarım, Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım, Mimari Dil, Productive Design, Fractal Based Design, Computer-aided Architectural Design, Architectural Language

Citation