Yayın:
Kaos, Frakteller ve Mimari Tasarım

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-10
Yazarlar
Ediz, Özgür
Çağdaş, Gülen
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüzde, kavramsal açıdan sıradışı formların üretildiği mimari tasarım yaklaşımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ortamlarında betimlenerek üç boyutlu modellerinin üretilmesi ile desteklenmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen üretken yaklaşımın mevcut bir mimari dile ait kurguya dayalı mimari formların üretilmesinde yaratıcılığı destekleyecek yönde kullandırılması amaçlanmıştır. Bu yönüyle model, tasarımların topolojik ve geometrik tanımları üretmektedir. Üretilen formlar bağlamla bütünleştirilerek işlevsel özelliklerin atanması ve performans gerekliliklerinin değerlendirilmesiyle mimari tasarım ürünü olarak yorumlanabilir.
In this study, by relying on the fractal dimension and features of an existing architectural language, and by the generation of new forms which will ensure the continuity of the language, a generative approach showing the way to design has been developed. This approach, which reflects the topological and geometric features of architectural design, must be supported with algorithms which, by integrating them with the context, are directed by functional requirements.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Üretken Tasarım, Fraktal Kurguya Dayalı Tasarım, Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım, Mimari Dil, Productive Design, Fractal Based Design, Computer-aided Architectural Design, Architectural Language
Alıntı