Publication:
Stokastik parabolik denklemler için yarı grup metodu yaklaşımı

Date
2012-01
Authors
Şan, Mehmet Emin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tezde yerel olmayan sınır değer Stokastik parabolik denklemlerin tek basamaklı fark şemaları sunulmuştur. Bu fark şemalarının yaklaşım tahminleri yapılmıştır. Yerel olmayan parabolik sınır değer problemlerinin sayısal çozüm fark şemalarının yakınsama tahminleri yapılmştır. Son olarak sayısal uygulamalarına da yer verilmiştir.
Description
Keywords
Matematik, Mathematics, Diferensiyel denklemler, Differantial equations, Diferensiyel operatörler, Differential operators
Citation