Publication:
Gama Radyasyonun Soya (Glycine max (L.) Merrill) Yapraklarının Ultrastrüktürel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Date
2009-06-22
Authors
Çelik, Özge
Atak, Çimen
Suludere, Zekiye
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
soya , gama radyasyonu , biyokimyasal analizler , elektron mikroskopi
Citation