Yayın:
Herman Herzberger okullarında esneklik anlayışı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Esneklik, önceden tahmin edilemeyen olası değişimler karşısında yapının bu değişimleri karşılayabilmesini sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler, eğitim sistemlerinde yaşanan hızlı değişimler gibi nedenler eğitim felsefelerinin ve bunlara bağlı olarak öğrenme çevrelerinin değişebilir olmasını, yaşanabilecek değişimlere uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu durum eğitim yapılarının organizasyonunda esneklik kavramının önemini daha da arttırmaktadır. Eğitim yapıları konusunda kuramsal ve uygulama alanında yapılan araştırmalar okullarda fiziksel çevrenin önemini ortaya koyar niteliktedir. Yapılan çalışmaların çoğu eğitim ortamlarının eğitim verimliliği üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Eğitim yapıları konusunda önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Herman Hertzberger, 1960'lı yıllardan itibaren ürettiği okul ve konut projelerinde kullanıcıyı öne çıkararak, kullanıcının mekanla ilişkisinde aradan çekilme taraftarı olmuştur. Hertzberger tasarladığı okul projelerinde açık uçlu çözümler ve kullanıcıyı merkeze alan bir tasarım yaklaşımı benimseyerek mimar ile kullanıcının birbirini yorumlaması ve birbiriyle iletişim kurarak varlık göstermesini sağlamış ve bu sayede esnek çözümler üretmiştir. Bu çalışma kapsamında Herman Hertzberger' in okul yapılarındaki tasarım yaklaşımı esneklik bağlamında irdelenmiş ve esnek tasarım anlayışı doğrultusunda oluşturulan okulların analizleri ile yeni tasarımlara ışık tutacak çıkarımlar yapılmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Esneklik, Herman Hertzberger, Okul Tasarımı
Alıntı