Publication:
Vergi Ödevlilerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

No Thumbnail Available
Date
2016-01
Authors
Karaçoban Güneş, Tuğçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kişisel verilerin korunması hakkı, insan onurunun korunması, maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme ve özel yaşamın gizliliği hakkının gereğidir. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bir temel hak ve özgürlük olarak korunan vergi ödevlisinin kişisel verileri, risk yönetim sistemi ve sistem dahilinde kullanılan elektronik uygulama ve teknolojilerle, günümüzde en çok müdahalede bulunulan alanların başında gelmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Anayasa ve Vergi Hukuku temelinde vergi ödevlisinin kişisel verilerine ilişkin düzenlemeler incelenecektir. Takiben de, bu yoğun müdahale alanı içerisinde, yeterli korumayı sağlamayan vergi mahremiyetine ilişkin hükümler dışında, bugüne kadar hiçbir kanuni düzenlemeye konu edilmemiş olan vergi ödevlisinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin esas ve usullerin, yürürlüğe girmek üzere olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın kapsamından istisna tutulması ve bu durumun Anayasa’ya uygunluğu üzerinde durulacaktır.


The right to protect personal data is a prerequisite for the protection of human dignity, the protection and development of material and moral entity, and the right of privacy. Tax payer’s personal data, protected by the Constitution and European Convention of Human Rights as a fundamental right and freedom, is one of the most interfered areas today by means of risk management system and the electronic applications and technologies used within this system. In this study, primarily, regulations as to tax payer’s personal data will be examined on the basis of Constitutional Law and Taxation Law. What will be focused on next is the fact that the basis and procedures as to the protection of tax payer’s personal data, which have not been involved in any legal regulations so far in this intense interference area, areexempted from the scope of the Protection of Personal Data Law Draft. Finally, the compatibility of this situation with the Constitution will be discussed.

Description
Keywords
Özel yaşamın gizliliği , Kişisel verilerin korunması , Vergi ödevlisinin kişisel verileri , Risk yönetim sistemi , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı , The Right of Privacy , Protection of Personal Data , Personal Data of the Tax Payer , Risk Management System , Protection of Personal Data Law Draft
Citation