Publication:
Theoretical Framework Of The Great Recession Us Economy (2008-2015Q2)

Date
2016-04
Authors
Baştav, Leyla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada 2008 finansal krizi sonrasında resesyon yaşanan ABD ekonomisindeki temel makroekonomik göstergelerin izlediği dinamikler incelenecektir. Çalışmanın ana ekseni kriz sonrasında azalan reel GSYİH’ya rağmen deflasyon gerçekleşerek fiyatların düşmemesi, otomatik denge mekanizma mekanizmasının devreye girmemesidir. Böylece 2008-2010 arasında yaşanan aşağı yönlü döngü esnasında neoklasik denge mekanizması çalışmamıştır. Bu dönemde fiyatlardaki yüksek seyirin nominal ücret katılığı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Azalan GSYİH ile artan işsizlik oranlarına rağmen ekonomide nominal ücretler artmıştır. Yetersiz parasal genişleme ile nominal ücret katılıkları ekonomiyi süregelen bir daralma sarmalına sokmuştur. Ancak 2010’un ikinci yarısından itibaren uygulanan agresif parasal genişleme politikaları artan enflasyon beklentileri ile reel faiz oranını düşürünce ekonomik birimler tüketim ve yatırım harcamalarını (C+I) arttırmış ve IS eğrisi sağa kayabilmiştir. Bunun sonucunda, 2010-2015’deki yukarı döngü döneminde toplam talep eğrisi AD de sağa kaymış, üretim düzeyi yükselmiştir. Arz tarafında da, uygulanan parasal genişleme 2011’den itibaren enflasyonu arttırarak reel ücretleri düşürmüş ve işgücüne talebi arttırarak üretimde artış eğilimini desteklemiştir.

Description
Keywords
Citation