Yayın:
Kamu İcra Hukukunda ödeme emrine karşı dava

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2011-04
Yazarlar
İhtiyar, Önder
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu tezde ödeme emrinin tebliği, idari işlem niteliği, ödeme emrine karşı açılan davalarda yetki, şekil, sebep, konu, amaç öğeleri bakımından hukuka aykırılıklar, ödeme emrine karşı açılan davalarda dava açma süresi, itiraz mercii ve kararlara karşı kanun yolları ile davanın kaybedilmesi halinde ortaya çıkabilecek hususlar yargı kararları ve bilimsel görüşler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
In thıs thesis it's rated that notification of payment orde the nature of it's administrative process aviority shape cavsing the subject and purpose elements of noncomliance vith the law in lawsvits against the order of payment opening time trial appel avthority ways to appel against decisions and issves that would resut if the case lost in judicipe decisions and scientifik views.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Dava açma süresi, Kamu Hukuku, Ödeme emri, İcra Hukuku, İtiraz, Law, Tender period, Public Law, Order of payment, Enforcement Law, Objection
Alıntı