Yayın:
Multi-norms

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2010-06
Yazarlar
Türer, Mehmet Selçuk
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Eldeki cal ışmada H. G. Dales ve M. E. Polyakov tarafı ndan geli ştirilen " cok-normlu uzaylar" ile ilgilenilmektedir. Bu tezin as ıl amacı , Banach org ulerinin direkt toplam ayrışı s mlar ı hakk nda H. G. Dales taraf ından verilen a cçık bir problem uzerine cal ışmaktı r. I kapalı birim aral ık olmak üzere, Lp(I) Banach örg üs ü i çin problemin çözümü verilmi ştir.
The present work deals with the so-called "multi-normed spaces," developed by H. G. Dales and M. E. Polyakov. The main goal of the thesis is to study an open problem given by H. G. Dales, about direct sum decompositions within the context of Banach lattices. We present an approach to the solution of it for the case of Banach lattice Lp(I), where I is the closed unit interval.
Açıklama
Anahtar kelimeler
matematik, mathematics
Alıntı