Publication:
Türk Borçlar Kanununun 470. Maddesi̇-Eser Sözleşmesi̇-Kapsamında Fi̇kri̇ Eser Kavramının Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
TBK md.470’de tanımlanan eser sözleşmesi kavramına sadece maddi sonuçlu edimler girmez. Gayrimaddi sonuçlar da eser sözleşmesi-ne konu olabilir. Bu bağlamda, fikri eserler de eser sözleşmesi kapsa-mında değerlendirilebilir. Fikri eserleri konu olan sözleşmeler sıklıkla isimsiz sözleşmeler olarak karşımıza çıkar. Fikri eserlerle ilgili sözleş-melere, TBK md.470-486 arasındaki hükümler uygulanabilir. Yüksek mahkeme kararlarında da eser sözleşmesi geniş yorumlanmıştır.
Contract for work defined under article 470 of TCO (Turkish Code of Obligations) covers not only tangible products, but also intangible products.In this context, intellectual works can also be considered within the scope of the contract for work. Contracts related to intellectual works can be qualified as innominate contracts. Provisions set out under articles 470 et seq. of the TCO may also be applied to contracts for in-tellectual work. The scope of contract for work is also widely interpreted in decisions of the Court of Cassation.
Description
Keywords
Eser Sözleşmesi, Fikri Eserler
Citation
BELLİCAN C (2019). TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 470. MADDESİ -ESER SÖZLEŞMESİ- KAPSAMINDA FİKRİ ESER KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 8(32), 2507 - 2542.