Publication:
Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Educational Sciencestr_TR
dc.contributor.authorAnlı, Gazanfer
dc.contributor.authorAkın, Ahmet
dc.contributor.authorEker, Halime
dc.contributor.authorÖzçelik, Basri
dc.contributor.authorID279405tr_TR
dc.contributor.authorID24624tr_TR
dc.contributor.authorID277021tr_TR
dc.contributor.authorID136842tr_TR
dc.date.accessioned2018-12-26T11:53:58Z
dc.date.available2018-12-26T11:53:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar araştırmada tamamen gönüllü olarak yer almıştır. Araştırma İstanbul ilinde çalışan 200 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe form eğitim bilimleri bölümünden iki akademisyen tarafından gözden geçirilmiştir. En sonunda Türkçe formu birkaç düzeltme yapıldıktan sonra tekrar birlikte görüşülmüş ve geçerlik ve güvenirlik analizleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada Bedeni Beğenme Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bedeni Beğenme Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonu katsayıları ise. 31 ile. 76 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (RMSEA=.077, NFI=.92, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.93). BBÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar BBÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu, bireylerin bedeni beğenme düzeylerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigated the validity and reliability of the Turkish version of the Body Appreciation Scale (BAS; Tylka & Wood-Barcalow, 2015). The scale contains 10 with each item rated on a 5-point Likert-type scale. Participants voluntarily participated in research. The sample of study consists of 205 teachers. Primarily the BAS was translated into Turkish by three academicians. The Turkish form was back-translated into English and the consistency between the Turkish and English forms was examined. Then Turkish form has been reviewed by two academicians from educational sciences department. Finally they discussed the Turkish form and along with some corrections the scale was prepared for validity and reliability analyses. In this study, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis Cronbach alpha internal consistency coefficients and the item-total correlations were calculated. Data were analyzed using SPSS 13.0 and LISREL 8.54 package programs. Fit index values of the uni-dimensional body appreciation model were: x²= 72.46, sd= 33, RMSEA=.077, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, GFI= .93, SRMR= .045. The internal consistency reliability coefficient of the scale was found as .88. Also the corrected item-total correlations ranged from .31 to .76. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess body appreciation levels of individuals.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4153
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationThe Journal of Academic Social Science Studiestr_TR
dc.subjectBedeni Beğenmetr_TR
dc.subjectBeden İmgesitr_TR
dc.subjectGeçerliktr_TR
dc.subjectGüvenirliktr_TR
dc.subjectUyarlamatr_TR
dc.subjectBody Appreciationtr_TR
dc.subjectBody Imagetr_TR
dc.subjectValiditytr_TR
dc.subjectReliabilitytr_TR
dc.subjectAdaptationtr_TR
dc.titleBedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıtr_TR
dc.titleThe Validity and Reliability of Turkish Version of The Body Appreciation Scale
dc.typeArticletr_TR
dspace.entity.typePublication
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bedeni Beğenme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.pdf
Size:
623.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: