Publication:
Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-05-08

Authors

Şimşek, Muzaffer

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okullarda müzecilik eğitimi ile ilgili 1930-1940 yılları ile 2000-2010 yılları arasındaki teftiş defterlerini karşılaştırma yolu ile inceleyerek bu alandaki değişme ve yenileşme çabalarını ortaya koymaktır. Araştırma, doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olup, durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. Veriler Afyonkarahisar il merkezi ile İlçe ve köylerindeki altı okuldan alınan teftiş defterlerinden elde edilmiştir. 1930-1940 ile 2000-2010 yılları arasında yapılan denetimler karşılaştırılmıştır. Elde edilen teftiş defterleri betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Cumhuriyetin başlangıç yıllarında yaşanan müzecilik alanındaki yapısal eksiklikler giderilmiştir. Her iki dönemde de bu konu ile ilgili mevzuat yer almasına rağmen 1930-1940 döneminde üzerinde hassas olarak durulan müzecilik ve okullarda müzecilik eğitiminin 2000-2010 döneminde önemini kaybettiği ya da müzecilik eğitimine gereken değerin verilmediği anlaşılmaktadır.
The purpose of this research is to describe changes and reforms by comparing the inspection reports between the years of 1930-1940 and 2000-2010. The method of this document analysis study is based on qualitative approach. Case study design is used in the research. The data were obtained through inspection reports of six schools the central city of Afyonkarahisar and it’s districts. The reports generated between the years of 1930-1940 and 2000-2010 were compared through descriptive content analysis method. According to the findings, the lack of of structural problems within the field of museology in early Republican years was fulfilled. Although there has been legislations related to this subject, the importance of museology and museum education seem to be lessened between the years of 2000-2010.

Description

Keywords

Müze, İlköğretim Okulları, Müzecilik Eğitimi, Museum, Primary Schools, Museum Education

Citation