Publication:
“A AY” VE “BAL” Filmlerinde Çocuğun Ölüm Kavramını Nasıl Anlamlandırdığı Üzerine

Date
2017-03
Authors
Akdaş, Cangül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kesit Akademi Dergisi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ölüm, insanlığın var oluşundan bu yana onu tıpkı bir gölge gibi takip etmektedir. Bu gölge, yaşamla aynı olmasına ve yaşamın ardında kalmasına rağmen kişinin bir bütün olmasını sağlamaktadır. İnsanoğlu, yaşamın anlamını aslında tam tersini yani ölümü düşünerek sorgulamaktadır. Bu sorgulamayı da yaşamının çeşitli dönemlerinde ölüme farklı bakış açısı sunarak gerçekleştirmektedir. İnsanoğlunun yaşam ve ölümü anlamlandırma çabasını, yaşamı yansıtan sinemada da görmek mümkündür. Bu çalışma; A Ay (Reha Erdem, 1988) ve Bal (Semih Kaplanoğlu, 2010) filmlerini ele alarak çocuğun ölümü ne şekilde algıladığı ve ölüm kavramını nasıl anlamlandırdığını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmada incelenen A Ay ve Bal filmleri, göstergebilimsel metodoloji ve söylembilim yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak; araştırmanın sınırlılığı kapsamında, her iki filmde de ölüm kavramının, çocuk tarafından gitmiş olma olarak algılandığını söylemek mümkündür.

Description
Death has followed it as a shadow since mankind has existed. This shadow ensures that one is a whole, even though it remains the same as life and remains behind life. Mankind is questioning the meaning of life by considering death This questioning is also realized by presenting different perspectives to death in various periods of life. It is also possible to see the efforts of human beings to make sense of life and death in cinema, which reflects life. This research; A Ay (Reha Erdem, 1988) and Bal (Semih Kaplanoğlu, 2010) aims to explain how the child perceives death and how he or she interprets the concept of death. The films were analyzed using the semantic and discourse method. As a result, it can be said that, in both of the films the concept of death is perceived as being gone by the child.
Keywords
Çocuklar , Ölüm , Sinema , Children , Death , Cinema
Citation