Yayın:
Küresel Rekabet Ortamında Bilişim Teknolojilerinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi

No Thumbnail Available
Tarih
2012
Yazarlar
Dereli, Deniz Dilara
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul İktisatçılar Derneği Yayını
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı