Publication:
An architectural model for content management in e-commerce applications using intelligent agents

Date
2008-07
Authors
Akbulut, Akhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı e-ticaret (e-commerce) uygulamalarının içerik toplama ve yönetimi konularına değinerek, bu alanlardaki problemlere bir çözüm önerisi sunmaktır. Ortak bir çatı altında birleşmiş pek çok e-mağaza`nın (e-shop) oluşturduğu e-Alışveriş Merkezi (e-Mall) sitelerde; üye mağazaların gönderdiği ürün bilgilerinin sisteme uygun bir şekilde dâhil edilmesi ve yönetimsel işlevlerin otonom bir yapı ile sunulması gerekmektedir. Bu mimari organizasyon için çoklu-ajan (multi-agent) destekli bir platform kullanılması öngörülmektedir. Çoklu-ajan platformunda farklı görevlerde çalışacak olan ajanlar sırasıyla; gönderilen içeriğin barındırdığı her bir ürün için açıklamalarında geçen kritik kelimeleri belirleyecek, anahtarlama (hashing) fonksiyonları ve kümeleme (clustering) teknikleri kullanarak sistem dâhilindeki en uygun ürün kategorisi altına yerleştirilmesi sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler ? Akıllı ajanlar, e-ticaret, e-mağaza, içerik yönetimi, anahtarlama, kümeleme

Description
This work addresses tuning content management and administration processes in e-commerce systems. The keyword -MALL? stands for the web sites which consist of many e-shops collected under a common roof for redounding their sale performances. The main problem for these MALLs is gathering product information from member shops and integrating them into the system efficiently as an autonomous job. My proposal is to design a platform called AGBEP which consists of multi-agents with different system roles. Intelligent agents work in many jobs respectively deciding the product`s category by observing the keywords in product specifications and explanations using clustering methods aided by hashing techniques. Keywords - Intelligent agents, e-commerce, e-malls, content management, clustering, hashing
Keywords
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol , Computer Engineering and Computer Science and Control
Citation