Publication:
Sevinç Çokum'un romanlarında eğitim meselesi

Date
2021
Authors
Çakır, İlknur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Edebiyatımızda belirli bir üslup yakalamış önemli yazarlardan olan Sevinç Çokum, içinde bulunduğu toplumu başarılı bir şekilde gözlemleyerek eserlerine aktarmıştır. "Sevinç Çokum'un Romanlarında Eğitim Meselesi" başlıklı tez çalışmasında, eğitimin toplumdaki yeri ve etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Sevinç Çokum'un hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. Yazarın romanlarının özeti ve içeriği de bu bölümde yer almaktadır. İkinci bölüm, eğitim meselesinin detaylı olarak incelendiği bölümdür. Bu bölümde eğitim kavramı açıklanmış, eğitimin bilim, sanat, gelenek, toplum ve doğa ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bunların yanında ailede eğitim, ilk, orta, yüksek öğretimde eğitim ve öğretmende bulunması gereken nitelikler başlıklarına da yer verilmiştir. Son bölümde ise çalışma sonucunda ulaşılan genellemeler yer almaktadır. Kaynakça kısmında da çalışmada yararlanılan makale ve kitaplar belirtilmiştir. Anahtar Sözcükler: Sevinç Çokum, Eğitim, Toplum, Kültür, Roman


Sevinç Çokum, one of the important authors, acquiring a certain style in our literature, has successfully observed the society in which she lives and narrated that in her works. The place and impact of education on society has been emphasized in the thesis study entitled as "The Issue of Education in the Novels of Sevinç Çokum". The study consists of three parts. In the first part, information about the life, works and literary personality of Sevinç Çokum is provided. Summary and content of the author' novels also took place in this chapter. Second part is a part in which the issue of education examined in detail. In this chapter, the concept of education is clarified and its relationship with education, science, art, tradition, society, and nature is analysed. In addition to these, the titles education in the family, qualifications that must have been in primary, secondary and higher education and teacher are included. The last part consists of the generalizations reached as a result of the study. The articles and books used in the study are stated in the bibliography. Keywords: Sevinç Çokum, Education, Society, Culture, Novel

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature
Citation