Publication:
Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Aras, Çağlar Doğu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sermaye şirketlerinde tür değiştirme konulu çalışmanın ilk bölümünde sermaye şirketi kavramı ve ayrımlar, tür değiştirme kavramı, çeşitleri, modelleri, şirketleri tür değiştirmeye yönelten temel nedenler ve geçerli tür değiştirmeler incelenmiştir. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi gayesiyle 6762 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları ve İsviçre 2003 tarihli Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Mal Varlığı Devrine İlişkin Federal Kanun, Fransız Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mukayeseli olarak tür değiştirme müessesesi incelenmiştir. İkinci bölümde, Türk Ticaret Kanunları, İsviçre 2003 tarihli Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Mal Varlığı Devrine İlişkin Federal Kanun ve Fransız Ticaret Kanunu hükümleri açısından tür değiştirmenin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm işlemler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda tür değiştirme işleminin gerçekleşmesinde uygulamada ortaya çıkan problemler, öğretinin ve yasal düzenlemelerin getirdiği çözümler birlikte ele alınmıştır. Son bölümde ise tür değiştirme işleminin şirketin tüzel kişiliği, pay sahipleri, çalışanları ve alacaklıları açısından sonuçları Türk Ticaret Kanunları, İsviçre 2003 tarihli Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Mal Varlığı Devrine İlişkin Federal Kanun ve Fransız Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca incelenmiştir. Bu kapsamda uygulamada sık rastlanan davalar da çalışmamız kapsamında açıklanmıştır.


In the first chapter of study titled "change of legal form in equity capital companies" concept of equity capital company and distinctions, concept of change of legal form, types and models, and basic reasons that lead companies to change their legal forms and valid form changes are examined. Furthermore, change of legal form concept was comparatively examined within framework of Turkish Trade Codes numbered 6762 and 6102 and Federal Law of Switzerland concerned with mergers, acquisitions, changes of legal forms and property transfers and French Commercial Codes. In the second chapter, all transactions required to be executed for legal form change were comparatively clarified in respect of provisions of Turkish Trade Codes numbered 6762 and 6102 and Federal Law of Switzerland concerned with mergers, acquisitions, changes of legal forms and property transfers and French Commercial Codes. Within this scope, issues arising in practice in legal form change transactions were addressed together with solutions provided by the doctrine and legal regulations.In the last chapter, legal consequences of legal form change transactions in respect of shareholders, employees and creditors were examined in accordance with provisions of Turkish Trade Codes numbered 6762 and 6102 and Federal Law of Switzerland concerned with mergers, acquisitions, changes of legal forms and property transfers and French Commercial Codes. Within this scope, frequent incidence cases in practice were explained in our study.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation