Publication:
Süheyl ü Nevbahâr'da Hayvan Adları

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Karpuz, Hacı Ömer
Gaddar, Zeliha

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu makalede Süheyl ü Nevbahâr’da kullanılan hayvan adları, yapısal ve anlamsal özellikleri ve kökenleri bakımlarından incelenmiştir. 5703 beyitlik SN mesnevisi, 1350’de Hoca Mesʿūd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. Mesnevide, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin imparatorunun kızı Nevbahār arasındaki aşk anlatılır. SN zengin bir sözvarlığına sahiptir. Mesnevi metninde çok sayıda hayvan adı sıkça kullanılmıştır. 96 hayvan adı 606 kez kullanılmıştır. Bunlardan en sık kullanılanları, at (191), kuş (53), arslan (30), it (25) ve tavar (20) dır. Adların 68’i Türkçe, 18’i Farsça, 8’i Arapça ve 2’si Yunancadır. 16 hayvan adı ( ahta, bedinusṭbidnus, bûzine, çetük, deglügeç, esb, gurâb, murg, neheng, peleng, su issi, şîr, şütür murg, tayr, uçar ve yam ) bugün Türkçe yazı dilinde kullanılmamaktadır.
In this article, the animal names in Suhayl u σevbahâr were studied in terms of origins and structural, semantic features. SN was a masnavi composed of 5703 couplets, and it was translated in 1350 into Turkish from Persian by Hoca Mesʿud. Masnavi is a long poetic story of love between Suhayl, the son Yemen sultan’s son, and σevbahâr, the Chinese emperor’s daughter. Sσ has a rich vocabular. There are many animal n ames in the text of Masnavi. 96 animal names were used 606 times in the manuscripts text. 68 names are in Turkish, 18 names are in Persian, 8 names are in Arabic and 2 names are in Greek. The most commonly used names are: at (191), kuş (53), arslan (30), it (25) and tavar (20). The majority of the names are Turkish. Today, 16 names of these animal names aren’t used in Turkish: ahta, bedinusṭbidnus, bûzine, çetük, deglügeç, esb, gurâb, murg, neheng, peleng, su issi, şîr, şütür murg, tayr, uçar ve yam .

Description

Keywords

Eski Anadolu Türkçesi, hayvan adları, Türkçenin söz varlığı, Süheyl ü Nevbahâr, Old Anatolian Turkish, animal names, Turkish vocabulary

Citation