Publication:
The Effect of One Teach One Observe Model On Effective Teaching Skills of Classroom Teachers

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-09-19
Authors
Kayhan, Nilay
Akçamete, Gönül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

The purpose of this study is to investigate effectiveness of one teach one observemodel, one of co-teachingapproaches, on planning of teaching, implementation and evaluation skills of inclusive classroom teachers. Three teachers whoare experienced at least for five years, work in primary schools in Ankara, Turkey participated in the study conducted using Between-Subjects Multiple Surveys Design, one of the single-subject experimental designs. The data were recorded by determining the number of effective teaching behaviors of subjects and marking related scoring part on the Checklist for Effective Teaching Skills, analyzed visually and shown as graphics. It’s been indicated that One teach one observemodel’s effective in improving effective teaching skillsof inclusive classroom teachers, and the subjects maintain post-teaching learning outcomes related to planning of the teaching, implementation,and evaluation for the Turkish class 3 weeks and 10 days after the study was completed. It’s been observed that the co-teaching approach contributes to inclusive classroom teachers for making educational regulations, preparing lesson plans using different methods and techniques.


Bu araştırmanın amacı, birlikte öğretim yaklaşımlarından bir öğretim yapan bir gözlemci modelinin kaynaştırma ortamlarındaki sınıf öğretmenlerinin etkili öğretim becerilerinden;öğretimi planlama, uygulama, değerlendirme becerilerindeki etkililiğinin incelenmesidir. Tek denekli deneysel desenlerden Denekler Arası Çoklu Yoklama Deseni kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya, Türkiye’de Ankara İlindekiilkokullarda, kaynaştırma ortamlarında görev yapan, en az beş yıllık sınıf öğretmenliği deneyimine sahip üç öğretmen katılmıştır. Veriler deneklerin gerçekleştirdikleri etkili öğretim davranış sayısı belirlenip, Etkili Öğretim BecerileriKontrol Listesindeki puanlama bölümüne işaret koyularak kayıt edilmiş, görsel olarak analiz edilmiş, grafik olarak gösterilmiştir. Bir öğretim yapan bir gözlemci modelinin, kaynaştırma ortamlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin etkili öğretim becerilerinin gelişiminin desteklenmesinde etkili olduğu, Türkçe dersi için birlikte öğretim yaklaşımına dayalı uygulama sürecindekiöğretimi planlama, uygulama, değerlendirme becerilerine yönelik öğretim sonu kazanımlarını, çalışma tamamlandıktan 3 hafta ve 10 gün sonra da sürdürdükleri belirlenmiştir. Birlikte öğretim uygulamalarının öğretimsel düzenleme yapma, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak ders planı hazırlama açısından öğretmenlere katkı sağladığı gözlenmiştir.

Description
Keywords
Co-Teaching , Effective Teaching Skills , Inclusive , One Teach One Observe Model , Primary Schools , Birlikte Öğretim , Etkili Öğretim Becerisi , Bütünleştirme , Bir Öğretim Yapan Bir Gözlemci Model , İlkokul
Citation