Publication:
AİHM İçtihatları Işığında İnfaz Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması

No Thumbnail Available

Date

2016-07

Authors

Tezcan, Durmuş

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Türk Ceza hukukunda genel kural, derhal uygulanma ilkesidir. Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç olmak üzere, infaz rejimine ilişkin hükümler bakımından da derhal uygulama ilkesi geçerlidir. Buna karşılık, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunana kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. Bu çalışmada, infaz hukuku kurallarının zaman bakımından ugulanması, Türk hukuku ile AİHM içtihatları karşılaştırılarak incelenecektir.

Description

Keywords

AİHM, İnfaz hukuku, Zaman bakımından uygulama, Derhal uygulanma ilkesi

Citation