Publication:
AİHM İçtihatları Işığında İnfaz Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması

Date
2016-07
Authors
Tezcan, Durmuş
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Türk Ceza hukukunda genel kural, derhal uygulanma ilkesidir. Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç olmak üzere, infaz rejimine ilişkin hükümler bakımından da derhal uygulama ilkesi geçerlidir. Buna karşılık, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunana kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. Bu çalışmada, infaz hukuku kurallarının zaman bakımından ugulanması, Türk hukuku ile AİHM içtihatları karşılaştırılarak incelenecektir.

Description
Keywords
AİHM, İnfaz hukuku, Zaman bakımından uygulama, Derhal uygulanma ilkesi
Citation