Publication:
Çevre Kirlenmesinden Doğan Hukuki Sorumlulukta Hukuka Aykırılık Unsuru

Date
2015-09
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çevre kanununda çevre kirliliği nedeniyle idari cezai ve hakuki sorumluluklar düzenlenmiştir. Çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu denilince de kirlenmeye neden olan kişilerin çevreye verdikleri zararlar nedeniyle zarar görenlere karşı giderimle yükümlü tutulmaları ifade edilmektedir. Çevre kanununda hukukisorumluluğu düzenleyen maddelerde özel olarak hukuka aykırılık unsurundan söz edilmemesi sorumluluğun dayandığı ilkede temel bir belirsizliğe sebep olabileceği için yadırganabilir. Böyle olmakla birlikte çevre kirlenmesinin önelenmesninin kamu düzenine ilişkin ve emredici bir nitelik taşıması kirletenin hukuka uygunluk sebeplerinden yararlanamaması hukuka aykırılık unsurunun bu sorumluluk bakımından da özü itibariyle mevcut olduğu sonucu varmamızı kolaylaştırmaktadır.
Description
Keywords
Çevre kirlenmesi, Hukuka aykırılık, Hukuki sorumluluk
Citation