Publication:
İki Popüler Mit Kahramanının Karşılaştırılması: Neo ve Battal Gazi

Date
2007-03
Authors
Yıldırım, T. Emre
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacını ve mit kahramanını doğuran temel sebeptir. Bu araştırmada gözlemlediğimiz kahramanın sadece zamana göre değil içinde bulunduğu topluma göre de şekil değiştirdiğidir. Araştırma, incelenen filmleri birer pop-mit olarak değerlendirerek psikoloji ve mitoloji bilimlerinin ışığında inceleyecektir. Bu metot doğrultusundaki tezimiz, Hollywood'un bir anda postmodern dünyanın Hercules'i diyebileceğimiz kadar popülerleşen kahramanı The Matrix filminin Neo'su başka bir kültürel coğrafyada, mesela Türkiye'^de, başka bir isimle, mesela Battal Gazi olarak, ortaya çıktığıdır. Tıpkı, Antik Yunanlı Hercules'in Dede Korkut Destanlarında Deli Dumrul olarak veya Odysseus'un yine Dede Korkut anlatılarında Basat olarak ortaya çıkıp birinin Ölümle diğerinin Tepegöz/kyklop ile olan macerasını bu defa Yunan toplumu için değil de içinde çıktıkları Türk toplumu için tekrarlaması gibi.
This study observes that characteristics of myth hero changes according to time and the society it emerges in. The research is done by studying selected films which are presumed to represent a poplar mythology of their time. The methodology will be mythological and psychological analysis. Our thesis is, Neo of The Matrix movie, who has largely seen as a postmodern Hercules, will be transformed into a different from in Turkish popular culture: Battal Gazi. As Ancient Hercules become Deli Dumrul and Odysseus become Basat in Dede Korkut tales, a similar scheme can be observed in between Neo and Battal.
Description
Keywords
psikomitoloji, Battal Gazi, Neo, Türk Sineması, Popüler Mitoloji, Psychomythology, Turkish Cinema, Popular Mythology
Citation