Publication:
Karaman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması

Date
2010
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Uysal, İdris Nebi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi’nde de toprakları bulunan Ka- raman, merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe ve bunlara bağlı 10 kasaba ve 158 köyden oluşmaktadır.

Karaman ağızları, bölgedeki hâkim etnik yapının, Oğuz-Türkmen unsurlarının genel özellikle- rini taşımaktadır. Ancak çalışmamızda tespit ettiğimiz birtakım farklılıklar sonucunda 3 ağız

bölgesine ayrılmaktadır. Bunlar; Taşeli Ağız Bölgesi, Ayrancı Ağız Bölgesi, Merkez ve Civarı

Ağız Bölgesi.


Karaman; where is located in south of Middle Anatolia and has lands in Akdeniz region, has 6 counties with centric county, 10 towns and 158 villages which belong to 6 counties. Karaman dialects bear common characteristics of Oguz-Turkoman tribes that is dominant ethnic structure in the region but as a result of some differences that we have determined in our study, Karaman dialects are divided three sub-dialect regions. These are; Taşeli Dialect Region,

Ayrancı Dialect Region, Center and Around Dialect Region.

Description
Keywords
Karaman ağızları , ağız , ağız sınıflandırması , alt ağız bölgeleri , Karaman dialects , dialect , classification , dialect classification , sub-dialect regions
Citation