Yayın:
Toplum Yaratısı Halk Oyunları ve Bir Uyum Etkinliği Dansın Toplumsal Yaşamdan Edindikleri ve Kattıkları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-06
Yazarlar
Akgül, Kamile Perçin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Sanat; inana insan olduğunu anımsatan, insana ilişkin değerleri koruyucu ve vurgulayıcı sorumluluğuyla toplumsal yaşamı iyileştirici bir etki yaratmaktadır. İnsanoğlunun fiziksel varlığı bedeni ve içsel yaşamıyla iletişimine anlam katan dans toplum yaşamını olumlu yönde etkileyebilecek gücü yine insanoğlunun kendisinden alarak yoluna devam etmiştir tarih boyu.
Art; reminds us that we are human beings and has a function to protect and emphasize the human values so that it has healing affects fort he social life. Dance gives meaning to the communication between the physical being (the bady) and inherent life. Furthermore dance gains power by the humanity itself to affect social life in a positice way and it’s been so through the ages.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Halk Oyunları, Dans, Ekinsel Olgular, Ekinsel Tarih, Toplumsal Yaşam, Sanat, Folk Dances, Dance, Cultural Phenomena, Cultural History, Social Life, Art
Alıntı