Publication:
Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük

Date
2005-01
Authors
Tekinalp, Şermin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, diğer kimliklerin bastırılması ile oluşan bilinç modern dünya için milliyetçi kimlikler tehlikesini yaratmaktadır. Bu tehlike, Bati'da giderek genişleyen bir karşı saldırıyı harekete geçirmektedir. En azından söylemlerde de olsa, bir zamanlar demokratik çağdaş dünyanın rüyası olan çokkültürlülük her iki tarafta da küresel bir tehdit oluşturmaktadır. 21.yüzyılın bu büyük sorunu karşısında tek çözüm işbirlikçi iletişim ve karşılıklı anlayıştır. Bu makalede çokkültürlülügün bunalımı, tehlikeleri ve çözüm yolları tartışılmaktadır. Multiculturalism, idendity and otherness may be viewed as one of the greatest issues waiting for solution at the table of developed western countries. As the wealth and power of the capitalist world increases and the gap between the rich and the poor widens the awareness of repression of other identities becomes a nationalistic idendities challenge to the modern world. This challenge creates an overwhelming counterattack from the West . Multiculturalism, once the dream of democratic modern world at least in discourses, now becomes a global threat on both ends. Cooperative communication for dialogue and mutual understanding is the only solution to this major problem of the 2 Ith century. In this artiele the crisis and challenges of multiculturalism and ways of solutions are discussed.
Description
Keywords
Çokkültürlülük, Kimlik, Ötekilik, İletişim, Multiculturalism, Identity, communication
Citation