Publication:
Limited şirketlerde müdürlerin görev ve sorumlulukları (TTK ve ETTK karşılaştırmalı olarak)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-06

Authors

Koylu, Samet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Limited şirket bir sermaye şirketidir. Limited şirket açıklamalarını temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Limited şirketin yönetim ve temsil görevi müdürler tarafından yerine getirilir. Ülkemizde en fazla tercih edilen şirket türü limited şirketlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber limited şirketlerde köklü değişiklikler yapılmış ve birçok yeni düzenleme ihdas edilmiştir. Bu durumda ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan limited şirketin uygulamadaki yeri daha da artmıştır. Limited şirketin yöneticisi durumunda olan müdürlerin görev ve sorumlulukları bir hayli önem kazanmıştır. Çalışmamızda müdürlerin hakları, yükümlülükleri, görevleri ve sorumlulukları mülga Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Ticaret Kanunu karşılaştırmalı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca müdürlere ilişkin pek çok düzenlemede anonim şirket yönetim kurulu üyeleri hükümlerine atıflar yapılmıştır. Bu sebeple anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

Description

Limited company is a stock company. Limited companies exert their will through representatives. Management and representation duties of limited companies are handled by directors. Limited companies are the most preferred company type in our country. Drastic changes were made involving limited companies with the new Turkish Commercial Code and introduced many new regulations. By these regulations, area of practice of limited companies has increased which has an important place in business life. Duties and responsibilities of executive directors of limited companies have gained a significant importance. In our study, the rights, obligations, responsibilities and duties are regulated comparatively due to old Turkish Trade Code and new one. In addition, citations are made to corporation company board member provisions in many regulations about the directors. Therefore, the regulations related to corporation company management duties and responsibilities of the board members are also mentioned in the study.

Keywords

Görev, Duty, Görevler, Tasks, Limited şirketler, Limited company, Müdürler, Directors, Sorumluluk, Responsibility, Türk Ticaret Kanunu, Turkish Commercial Code, İdari sorumluluk, Administrative responsibility, Şirketler, Companies

Citation