Publication:
Yeni medya olarak çevrimiçi video portalları ve video portallarının incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-11

Authors

Dereli, Barış

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanına etki etmesiyle, yaşam şekilleri değişikliğe uğramıştır. İletişim ve medya da bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş ve geleneksel medya araçları yerini yeni medya araçlarına bırakmıştır. Bu araçlar sayesinde kişilerin her türlü formattaki bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişmeleri mümkün olmuştur. İnternetin yaygınlaşması ile ortaya çıkan web portalları üzerinden haber, hava durumu, sağlık, siyaset, eğitim, müzik, dizi ve film gibi birçok konuda bilgiye erişim sağlanmış, bu bilgilerin kişiler arası paylaşımı mümkün kılınmıştır. Özellikle dizi ve filmlerin bu portallardan izlendiği, televizyon ve sinema yerine kişilerin çevrimiçi video portallarını tercih ettiği bir yapı doğmuştur. Gerek Türkiye?de gerekse dünya genelinde birçok kullanıcı bu portallardan dizi ve film izlemekte ve paylaşmaktadır.

Description

As information and communication technologies have penetrated into every area of our lives, life styles have differed tremendously. Communication and media have greatly been influenced by this change and traditional means of media have been replaced by means of new media. Thanks to these means a person is now able to manage to reach the source of information in every format rapidly and easily. As the Internet has widespread, in many areas such as news, weather forecast, health, politics, education, music, serials, and films, information has been accessed and sharing of this information with other people has been achieved. A new structure is born where people view serials and films from these portals and where people have preferred online video portals instead of TV and cinema. Both in Turkey and around the world a lot of users are watching serials and are sharing them from these portals.

Keywords

Medya, Media, Sayısal video, Digital video, Video, Video, Video paylaşım ağları, Video sharing sites, Yeni medya, New media, Çevrimiçi, Online, Çevrimiçi iletişim, Online communication, İletişim modelleri, Communication models, İletişim teknolojisi, Communication technology

Citation