Publication:
Anglo Amerikan Hukuk Sistemlerinde Taksirden Doğan Ceza Sorumluluğunun Esasları

Date
2012-01
Authors
Saygılar, Yasemin F.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Anglo Amerikan hukuk sistemini benimsemiş olan ülkelerde ceza hukukunun kaynağı genel olarak common law olarak ifade edilen örf ve adalete dayalı olan hukuk sistemidir. Bu şekilde ceza sorumluluğunun esasları da örf ve adet hukukunun belirleyicisüjeleri olan mahkemeler tarafından tespit edilir. Buna göre, ceza sorumluluğunun en ağır derecesi kasttır. Suç teşkil eden fiili işleyen failin eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi durumunda kasten işlenmiş bir suç söz konusu olur. Advertent recklessness durumunda ise fail, gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiil neticesinde ortaya çıkacak olan zararlı neticeyi göze almaktadır. Recklessness (pervasızlık) durumunda ise fail, taksirden (negligence) farklı olarak, eyleminin zararlı neticelerini öngörmektedir. Buna rağmen fail hareketini gerçekleştirmeye devam ederek, bir bakıma pervasızca hareket etmektedir. Taksir şeklinde kusurluluk türü ise, kişilerin uymaları gereken objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmeleri sonucu ortaya çıkar.

Description
Keywords
Common Law , Ceza Sorumluluğu , Taksir , Bilinçli Taksir , Olası Kast
Citation