Publication:
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Thumbnail Image

Date

2020

Authors

YESEVI, ÇAGLA GÜL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrası dönemde, Uluslararası İlişkiler disiplininde, Türkiye’de, Orta Asya üzerine yayımlanmış çalışmaların incelenmesini ve ortak noktalarının bulunmasını amaçlamıştır. Bugüne kadar disiplinde bölge hakkında yapılan çalışmaların konuları, içerikleri, kullanılan yöntem, kuram ve yaklaşımlar analiz edilecektir. Literatürde bu alandaki önemli araştırma soruları üzerinde yayımlanan çalışmalara ulaşmak ve değerlendirmek, bölge çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Makalede alanında önemli bir tartışma konusu olan bölge ve alan çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bölgenin isimlendirilmesi konusu değerlendirilmiştir. Bu alanda çalışan araştırmacıların çalışmalarında hangi Uluslararası İlişkiler kuram, kavram ve yaklaşımlarına öncelik vererek konuyu çalıştıkları incelenmiştir. Konuyla ilgili çalışan araştırmacıların ortak veya farklı yöntem ve yaklaşımları olup olmadığı sorgulanmıştır. Bölge ile ilgili çalışmalar siyasal rejim, sınırlar, kimlik ve bölgeselleşme üzerinden incelenmiştir. Çalışma, Uluslararası İlişkiler disiplininde, Orta Asya Çalışmaları kapsamında Türkiye’de, akademik dergilerde yayınlanan makalelere ağırlık vermektedir. Makale kapsamında, Social Sciences Citation Index’te (SSCI) taranan Türkiye menşeili Bilig ve Uluslararası İlişkiler dergileri, Ulakbim/TrDizin Sosyal Bilimler veri tabanında yer alan Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bilge Strateji, Hacettepe Türkiyat Dergisi, International Journal of Political Science & Urban Studies (IPSUS) (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi), Gazi Akademik Bakış, Güvenlik Stratejileri dergileri incelenmiştir.
This article aims to analyze the studies published on Central Asia in the International Relations discipline and to find their common points. This article provides an overview of the main subjects, contents, methods, theories, and approaches of the studies carried out in the discipline. Analyzing existing studies on important research questions will contribute greatly to Regional Studies. The article argues regional studies, and area studies. It examines the concept of Central Asia. The article deals with the theoretical approaches used in Central Asian studies. Studies related to Central Asia have been examined referring to the political regime, identity, delimitation, and regionalism. This research has focused on Central Asian Studies in the International Relations discipline published in Turkish academic journals. In the context of this article, articles which are indexed in Turkish origin Social Sciences Citation Index (SSCI) Bilig ve Uluslararası İlişkiler and indexed in Ulakbim/TrDizin Social Sciences database Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bilge Strateji, Hacettepe Türkiyat Dergisi, International Journal of Political Science & Urban Studies (IPSUS) (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi), Gazi Akademik Bakış, Güvenlik Stratejileri have been investigated.

Description

Keywords

Orta Asya, Türkistan, Orta Asya Çalışmaları, Türk Dünyası Çalışmaları, Bölge Çalışmaları

Citation