Publication:
Dirençli bir şehre doğru (dirençlilik ve kentsel sistemler arasındaki bağın araştırılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Lfarakh, Rania
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yıllar geçtikçe, şehirler çok sayıda radikal değişim geçirirken, metropollerde nüfus artışı hala artıyor, "Şehirler hızlı kentleşmeden ekonomik krizlere ve iklim değişikliğine kadar pek çok risk ve değişimle karşı karşıya." (Seto, Sánchez-Rodríguez ve Fragkias, 2010), Bu riskler sürekli olarak toplulukları tehlikeye atıyor ve şehirleri daha savunmasız bir duruma dönüştürüyor. Bu nedenle, "Bu zorlukların farkına varan akademisyenler ve politika yapıcılar, 'kentsel dirençliliği' veya şehirlerin kesintilerle başa çıkma yeteneğini geliştirmenin önemini giderek daha fazla vurguluyor." (Leichenko, 2011). Ayrıca, tüm büyük şehirler bu şoklara meyillidir, ancak Bir şehri diğerinden sadece birkaç hafta içinde toparlayabilecek hale getiren şey "Dirençlilik" tir. Mimarların, çevresel tehlikelerle baş edebilecek dirençli yapılı ortamları tasarlama, ayrıntılandırma ve koruma görevi vardır ve kentsel zorluklar . Dolayısıyla, bu tezin amacı, çok disiplinli düzeylerde dirençlilik kavramına netlik getirerek mimari ve kentsel tasarım tartışmasına katkıda bulunmak ve daha iyi bir gelecek için dirençli toplulukları ve şehirleri şekillendirmede mimari müdahalelerin önemini belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Dirençlilik, Mimari, Doğal afetler, Dirençli şehirler, Dirençli topluluklar


Through the years, cities had gone through a lot of radical changes, while the growth of population is still rising in metropolises, "Cities are confronted with numerous risks and changes, from rapid urbanization to economic crises to climate change." (Seto, Sánchez-Rodríguez, & Fragkias, 2010), These risks are continuously endangering the communities and transforming the cities into a more vulnerable state. Hence, "Recognizing these challenges, academics and policymakers increasingly emphasize the importance of fostering 'urban resilience,' or the ability of cities to cope with disruptions." (Leichenko, 2011). Furthermore, all metropolises are prone to those shocks, but what makes one city capable of recovering in just a matter of weeks from the other, is "Resilience". Architects have a duty to design, elaborate, and preserve resilient built environments that can cope with environmental hazards and urban challenges. Thus, the objective of this thesis is to contribute to the architectural and urban design discussion by bringing clarity to the concept of resilience on its multidisciplinary levels and identify the significance of architectural interventions in shaping resilient communities and cities for a better future. Keywords: Resilience, Architecture, Urban risks, Resilient cities, Resilient communities

Description
Keywords
Mimarlık , Architecture
Citation