Publication:
Özellikle Taşınmaz Mallara Yönelik Ketmi Verese Davası

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Uygulamada "ketmi verese" davası, tapuda mirasbırakan adına kayıtlı taşınmazlar bakımından öncelikle çekişmeli bir mirasçılık belgesi alınması ön koşuluna bağlı yolsuz tescilin düzeltilmesi istemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçek karşısında, mirasçılar arasında söz konusu olan ketmi verese olgusunun, tapu sicilinin düzeltilmesi yanında miras ortaklığı, bu ortaklıkta söz konusu olan elbirliği ile hak sahipliği ve mirasın paylaşılması bakımlarından da ele alınması ve değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Description
Keywords
Ketmi verese, Mirasçılık belgesinin iptali, Tapu sicilinin düzeltilmesi, Elbirliği ile hak sahipliği, Mirasın paylaşılması
Citation