Publication:
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kurumu hakkındaki düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve uzlaştırmanın başarısızlık nedenleri

Date
2018-08
Authors
Tok, Mehmet Can
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Uzlaştırma, hukuki sorunu mahkeme sistemi dışında çözmeyi amaçlayan bir alternatif sorun çözüm yöntemidir. Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma kurumu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesiyle getirilmiştir. Ancak, uzlaştırma kurumu beklenen etkiyi gerçekleştiremeyerek başarısız olmuştur. Bu sebeple de yürürlükte olduğu bu kısa süre içerisinde çeşitli defalar değiştirilmiştir.


Reconciliantion is an alternative dispute resolution method aiming to resol ve the legal issues out of the courts. Reconciliation is brought into effect with the Code of Criminal Procedure no. 5271 and Turkish Criminal no. 5237. However; reconciliation could not create the desired effects and failed. Therefore, the provisions regulating reconciliation has been changed numerous times in the short period of time it has been practiced.

Description
Keywords
Ceza Muhakeme Hukuku , Uzlaştırma , Uzlaştırmanın Başarısızlık Nedenleri
Citation