Publication:
Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF

No Thumbnail Available
Date
2019-01
Authors
Çeçen, Sevdeğer
Serdar Tülüce, Hande
Yalçın, Şebnem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Business professionals, who use English language in their daily interactions at global corporate companies in Turkey, have been educated within the paradigm of teaching and learning of English as a Foreign Language (EFL). However, as most of their interactions in business world take place with speakers of other languages in multilingual/cultural settings, these professionals' use of English language as Lingua Franca (ELF) may commence to function in different domains with different purposes and communicative outcomes within the paradigm of BELF. However, to our best knowledge, how business professionals in Turkey use and conceptualize English language in their daily business domains and how they position themselves as users of English and BELF have not been investigated. With this aim in mind, we conducted a research with 19 business professionals working at global companies in Istanbul. The data was collected through a survey administered with 19 business professionals and semi-structured interviews with five informants working in top positions at those companies which serve global customers. The findings of the study revealed that business professionals in Turkey are in a state of flux between the two paradigms - i.e., EFL and ELF toward the construction of BELF because EFL and ELF co-exist in their minds.
İngilizceyi Türkiye'deki global kurumsal şirketlerde günlük etkileşimlerinde kullanan işletme uzmanları, Yabancı Dil Olarak İngilizce (EFL) öğretme ve öğrenme paradigması çerçevesinde eğitim almışlardır. Bununla birlikte, iş dünyasındaki etkileşimlerinin çoğu, çok dilli / kültürel ortamlarda diğer dillerin konuşmacıları ile gerçekleştiğinden, bu profesyonellerin İngilizce dilini Lingua Franca (ELF) olarak kullanması, farklı alanlarda farklı amaçlar ve iletişimsel sonuçlar doğurabilir. BELF'in paradigması. Ancak, ülkemizdeki işletme uzmanlarının günlük iş alanlarında İngilizce dilini nasıl kullandıklarını ve kavramsallaştırdıklarını ve kendilerini İngilizce ve BELF kullanıcıları olarak nasıl konumlandırdıklarını bilmedik. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul'da global şirketlerde çalışan 19 işletme uzmanıyla bir araştırma yaptık. Veriler, 19 işletme uzmanı ile yapılan bir anket ve küresel müşterilere hizmet veren firmalarda üst sıralarda çalışan beş kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkiye'deki işletme profesyonellerinin iki paradigma arasında bir kayma durumunda olduğunu ortaya çıkardı, yani EFL ve ELF, BELF inşasına doğru, çünkü EFL ve ELF akıllarında var.
Description
Keywords
BELF, ELF, EFL, Business Professionals, Yabancı Dil olarak İngilizce (YDİ), Ortak Dil olarak İngilizce (ODİ), Ortak Dil olarak İş İngilizcesi (ODİİ), iş insanları
Citation