Publication:
İç mekanda iletişim ve anlamı göstergebilim kapsamında okumak

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Akbaş, Gamze
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Göstergebilim, kendisinden başka bir duruma gönderme yapan ve mesaj veren bir disiplindir. Belirli bir toplum tarafından "kodlanmış” davranış kalıpları ile şekillenen göstergebilim, anlamlandırma süreci ile ilişkilendirilmektedir. Kodların bir araya gelerek bir anlam bütünü oluşturması edebiyat, reklam, sinema, karikatür, resim ve mimarlık gibi farklı alanların etkilenmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, karşı tarafa verilmek üzere bir ileti oluşturan göstergebilim, geniş bir çalışma alanı bulmaktadır. Bu iletilerin anlamlandırılması, yorumlanması ve farklı etmenlerle ilişkilendirilmesi bu disiplinin alanına girmektedir. Özellikle mimarlığın bir iletişim aracı olduğunu kavrayabilmek için, fiziksel etmenler ile birlikte, onları üreten toplumun yaklaşımları da gözden geçirilmelidir. Bu durum, iç mekân tasarımının göstergebilim içerisindeki yerini ön plana çıkartmaktadır. Bu çalışmada, iç mekân tasarımı göstergebilim kapsamında değerlendirilerek bir mekân okuması yapılmaktadır.
Description
Keywords
Göstergebilim, Gösterge, Dizge, Kod, Tasarım
Citation