Yayın:
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2017-07
Yazarlar
Bellican, Cüneyt
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda, eski 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre daha geniş düzenlemeler getirmiştir. Tüketicinin, sözleşmeden makul süre önce bilgilendirilmesi, sağlık karar verebilmesi bakımından önem taşır. Çalışmamızda, bilgilendirme yükümlülüğü, çeşitli tüketici sözleşmeleri dikkate alınarak ele alınmıştır.Bilgilendirme yükümlülüğü sadece, 6502 sayılı Kanun düzenlenen hükümlerle sınırlı değildir. Genel hükümler de, bu bağlamda dürüstlük kuralı da bu yükümlülüğün varlığının, kapsamının belirlenmesinde önemli rol oynar. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi, hile ve culpa in contrahendo kavramları bakımından da değerlendirme yapılmasının gerekli kılar. Bilgilendirme yükümlülüğünün ihlalinin yaptırımı sadece idari para cezası değildir. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda tazminat yaptırımı da sözkonusu olur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici sözleşmeleri, Bilgilendirme yükümlülüğü, Bilgilendirme formu, Cayma hakkı, Culpa in Contrahendo, Hile
Alıntı
16 / 3 / 1 / Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan Özel Sayısı