Publication:
Bakırın Patinası: Örneklerle Tarihsel Bir Okuma

No Thumbnail Available

Date

2018-11

Authors

Evliyaoğlu, Furkan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Maddesellik ve zaman ilişkisinde malzemenin yaşlanması, yani patina süreci, her malzemenin geçirdiği doğal bir süreç olarak kabul edilir. Ancak bakır, bu patina süreciyle diğer malzemelere göre hem kimyasal hem de fiziksel olarak daha farklı bir dönüşüm yaşamaktadır. Bakır geçirdiği korozyonlaşmayla birlikte yeni bir renk ve görünüme bürünmektedir. Bu dönüşüm ise bizlere, diğer malzemelerde olduğu gibi, bakırın, dolayısıyla da bakırın kullanıldığı yapının yaşı hakkında fikir vermektedir. Ancak patina sürecine yapılan müdahaleler ile yapının yaşı hakkında muğlaklıklar olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında da bakır malzemesi özelinde patina sürecine yapılan müdahaleler ile oluşan "yenilikçi" ürünlerin yarattığı muğlaklıklar örnekler üzerinden incelenmiştir.
The aging of the material in the context of materiality and time, that is, the process of patina, is considered a natural process of every material. However, copper has a different transformation both chemically and physically than other materials with this patina process. Copper has a new color and appearance with its corrosion. This transformation gives us an idea about the age of the structure in which copper is used, as is the case with other materials. However, there may be ambiguities about the age of the structure with the interventions in the patina process. In the scope of this study, the ambiguities created by the "innovative" products formed by the interventions in the patina process in the copper material were examined.

Description

Keywords

Bakırın Korozyon Süreci, Demateryalizasyon, Maddesellik ve Zaman, Patina, The Corrosion Process of Coppe, Dematerialization, Materiality and Time, Patina

Citation