Yayın:
Türk Borçlar Hukukunda müteselsil kefalet sözleşmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-02
Yazarlar
Acar, Özlem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamızın konusunu"Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil kefalet sözleşmesi" oluşturmaktadır. Çalışmamız 4 ana bölüm altında incelenmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde müteselsil kefalet sözleşmesinin tanımı, niteliği, tarafları ve benzeri sözleşmelerden ayırt edilmesi ele alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise müteselsil kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları incelenmiştir. Müteselsil kefalet sözleşmesinin hükümleri ise çalışmamızın üçüncü bölümünde ele alınmıştır. Çalışmamızın dördüncü bölümünde müteselsil kefalet sözleşmesinin sona ermesi üzerinde durulmuştur.
Açıklama
Issue of our study is consists of "Joint Suretyship Agreement Under The Turkish Obligations Law". Our study is examined under 4 main parts. At the first part of our study, joint suretyship agreement's defination, qualification, parties and discremenant from other similar contracts have been issued. Validity conditions of joint suretyship agreement have been discussed at the second part of our study. Provisions of joint suretyship agreement have been issued at the third part of our study. Termination of joint suretyship agreement has been evaluated at the fourth part of pur study.
Anahtar kelimeler
Borçlar Hukuku, Law of Obligations, Kefalet, Suretyship, Kefalet sözleşmesi, Suretyship contract, Müteselsil kefalet, Continous bail, Türk Borçlar Hukuku, Turkish Law of Obligations
Alıntı