Publication:
Feminist perspektiften düşünce tarihinin köşe taşları ve ideal bir hukuk anlayışı

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Demir, Nazlı Hilal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde çoğu alanda erkeklerin bir adım gerisinde olan kadınların durumlarının düzeltilmesi için hukuk alanında zaman zaman kadına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe koyulmakta, değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılmaktadır. Ancak bu düzenlemelerle ortaya çıkan sonuçlar ile amaçlananlar her zaman birbirlerine paralel olmamaktadır. Zira mevcut düzene baktığımızda kadının statüsüne yönelik halen çok fazla şeyin değişmemiş olduğu görülmektedir. Bu durum ise, yapılan değişikliklere ilişkin olarak bir eksiklik ya da hata olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Peki, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilmiş hukuki reformlarda eksik/hatalı olan noktalar nelerdir? Daha önemlisi bu noktalar nasıl düzeltilecek ve cinsiyetler açısından ideal bir hukuk düzenine nasıl ulaşılacaktır? Bu soruları cevaplamak amacıyla ortaya koymuş olduğum çalışmanın ilk bölümünde, kadının mevcut durumunun zeminini oluşturmuş tarihin önemli düşünürlerinin ileri sürdükleri fikirler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise feminist hukuk yaklaşımları ışığında Türk hukuk sistemi incelenmiş ve ideal bir hukuk düzenine ulaşmak için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler : Feminist Hukuk Teorisi, Feminist Hukuk Bilimi, Feminizm, (Biyolojik) Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet

Description
Despite regulations to the law being added, amended or withdrawn we see today that women appear to be 'one step behind' men in most fields. One reason for this may be that the objectives of those regulations were never attained, and the effect of those regulations had differed from or did not meet the original criteria. In my study of the situation I look into why things have not changed much for women today and possible problems with the objectives and execution of regulations, including the thoughts of the cornerstones of the intellectual history whose set ground for the current situation of women. In the second part of my study I look deeply into the Turkish legal system in the light of feminist legal theory, putting forth suggestions on how a 'gender equal legal system' could be attained. Key Words : Feminist Legal Theory, Feminist Jurisprudence, Feminism, Sex,Gender
Keywords
Feminist Hukuk Teorisi , Feminist Hukuk Bilimi , Feminizm , (Biyolojik) Cinsiyet , Toplumsal Cinsiyet , Feminist Legal Theory , Feminist Jurisprudence , Feminism , Sex , Gender
Citation