Publication:
Rekabete aykırılıkların özel hukuk alanındaki sonuçları ve rekabete aykırılıktan dolayı uğranılan zararın tazmini

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Öztürkler, Mahmut

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Rekabetin korunması hakkındaki kanunda piyasadaki rekabetin olumsuz etkilenmemesi için yasak hükümler getirilmiştir. Bu hükümlere aykırı yapılan anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar geçersizdir ve zarar görenler zararların tazmini için dava açabilirler

Description

Certain prohibitive provisions to prevent negative effects on competition in the market are laid down by The Protection of Competition Law. Any contracts, acts or decision that is contrary to these provisions is invalid and any person suffering any consequential damages is allowed to claim a reimbursement

Keywords

Rekabet, Competition, Rekabet Hukuku, Competence Law, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Law on Protection of Competition, Rekabetin korunması, Protection of competition, Zararın tazmini, loss compensation

Citation