Publication:
Rekabete aykırılıkların özel hukuk alanındaki sonuçları ve rekabete aykırılıktan dolayı uğranılan zararın tazmini

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Öztürkler, Mahmut
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Rekabetin korunması hakkındaki kanunda piyasadaki rekabetin olumsuz etkilenmemesi için yasak hükümler getirilmiştir. Bu hükümlere aykırı yapılan anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar geçersizdir ve zarar görenler zararların tazmini için dava açabilirler

Description
Certain prohibitive provisions to prevent negative effects on competition in the market are laid down by The Protection of Competition Law. Any contracts, acts or decision that is contrary to these provisions is invalid and any person suffering any consequential damages is allowed to claim a reimbursement
Keywords
Rekabet , Competition , Rekabet Hukuku , Competence Law , Rekabetin Korunması Hakkında Kanun , Law on Protection of Competition , Rekabetin korunması , Protection of competition , Zararın tazmini , loss compensation
Citation