Publication:
Yaşam Boyu Özgül Öğrenme Güçlüğü

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
AKSOY, ŞENNUR GÜNAY
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ali Cangül
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Özgül öğrenme güçlüğü normal ya da normalin üstünde zekâya sahip olduğu halde konuşma, dinleme, okuma, yazma, mantık yürütme ve matematik becerilerinin kaza-nılması ve uygulanmasında zorlukların belirgin olduğu nörobiyolojik bir bozukluktur. Okul çağındaki çocuklardaki görülme sıklığı %5-14, yetişkinlerdeki sıklığı %4 olan bu bozukluk nörogelişimseldir. Özgül öğrenme güçlüğünün etyolojisine yönelik yapılan çalışmalarda biyolojik, genetik, sosyal ve psikolojik faktörlerin yanı sıra beynin yapı ve işleyişi ile bozulmaların etkili olduğu belirtilmiştir. DSM-5’te ÖÖG Okuma güçlüğü (dis-leksi), Yazılı anlatım güçlüğü (Disgrafi), Matematik güçlüğü (diskalkuli) olarak üç baş-lıkta ele alınmıştır. ÖÖG’nün fark edilmesi okuma yazmada yaşanan zorluklarının ortaya çıkması ile genellikle ilkokula başladıkları dönemde olmaktadır. Ancak okul öncesi dönemde de bu bireylerde, dil gelişimi, dikkat, motor gelişim, sosyal ve duygusal alanda bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu belirtilerin aileler ve uzmanlar tarafından doğru değerlendirilip ele alınması, tanı ve uygun tedavinin başlanması açısından önem taşımaktadır.


Specific learning disorder implies disorders where difficulties or underachievements in gaining, and application of academic skills such as reading, writing, understanding spoken or written language and mathematical skills are dominant in individuals with normal or supra-normal intellectual faculties. This disorder is neurodevelopmental in nature with an incidence of 5-14% in school age children and 4% in adulthood In stud-ies on specific learninig disorder, biologic, genetic, social, and psychologic factors, and impairment in cerebral anatomy, and functions have been reported as etiologic fac-tors. In DSM 5, specific learninig disorder has been dealt in three headings as “Reading Disorder (dyslexia), Disorder of Written Expression (Dysgraphia)and Mathematical Disorder (dyscalculia)” The SLD is generally started to be recognized at the beginning of school age with apparent manifestations of difficultie both in reading and writing. However these individuals experience some difficulties during preschool age in achievement of language, attentional skills, motor development, social, and emo-tional areas. Accurate assessment, and management of these manifestations by families, and experts carry importance in initiation of diagnostic, and appropriate therapeutic procedures.

Description
Keywords
Özgül Öğrenme Güçlüğü , Nörogelişimsel Bozuklukar , Disleksi
Citation
GÜNAY AKSOY Ş (2019). Yaşam Boyu Özgül Öğrenme Güçlüğü. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 11(ek), 34 - 39. 10.5222/iksstd.2019.88609