Yayın:
Kayıkçı: Aşk Bağlamında Ben ve Öteki Kavramı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2005-01
Yazarlar
Oktuğ, Melis
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Farklı kültürler, ayrı toplumlar, uygarlıklar da yasam bulsalar da, tüm söylenler ve anlatılar benzer evrensel izlekler çerçevesinde gelişmektedir. Bunların en bilinenleri aşk ve kahramanlık öyküleridir. Bu çalışma, gönderme yaptığı çeşitli kültürlere özgü söylenler ve yapıtlarla "ask" temasını "ben ve öteki" kavramı çerçevesinde ele almaktadır. Although various eultures and different soeieties exist in eivilizations, all myths and stories progress in the outline of the similar universal themes. Love and Heroism stories are among the most wellknown ones. This study diseusses the 'Love' theme within the context of ' Me and The Other' eoneept by referring to the myths and the works of art that are unique to the vairous eultures.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kültür, Kültürlerarasılık, Söylen, Göstergebilimsel Çözümleme, Öteki, Culture, interculturalism, Semiotic Analysis
Alıntı