Publication:
Rijid kolonların farklı zemin ortamlarındaki performansı

Date
2014-10
Authors
Kanmaz, Hatice
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Zayıf zemin tabakalarında yapılacak yapılar için çeşitli iyileştirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında rijid kolonların ( taş kolonlar ve darbeli kırmataş kolonlar ) farklı zeminlerdeki performansı değerlendirilmiştir. Taş kolonlar zayıf zeminlerde oturmaları azaltmak, konsolidasyonu hızlandırmak, taşıma gücünü artırmak ve sıvılaşma problemlerini azaltmak için kullanılmaktadır. Darbeli kırmataş kolonlar ise yumuşak ve dolgu zeminlerde taşıma gücü artışı ve oturmaların azaltılması amacıyla kullanılmıştır. Çalışma kapsamında taş kolonların ve darbeli kırmatş kolonların tasarım yöntemleri, tasarım kriteleri ve göçme mekanizmalarına değinilmiştir. Darbeli kırmataş kolonlarda tasarım örnekleri verilerek şaft uzunluğunun, döşeme yükleri altında kolon hesaplarının ve temel yükü altında oturma hesabının yapılışına yer verilmiştir. Darbeli kırmataş kolonlarla yapılan iyileştirme sonrasında zeminde hesaplanan oturma değerinde azalma meydana geldiği görülmüştür. Taş kolonlarda ise deprem davranışı 3 farklı durum için sonlu elemanlar programında modellenmiş ve taş kolonun yatay deprem ivmesi altında davranışına yer verilmiştir. Zeminde iyileştirme öncesi ve sonrası kıyaslanarak yerdeğiştirmeler gözlemlenmiş ve iyileştirme sonrası yer değiştirmelerin azaldığı görülmüştür.


Stone columns have been used to reduce settlements in weak soil layers, accelerating consalidation, increasing bearing capacity and to reduce the liquefaction problems. Rammed aggregate columns have been used in soft and backfill layers reducing the settlements and to increasing the bearing capacity. In this study, design methods, design criterias and failure mechanisms for stone columns and rammed aggregate columns, have been explained. By giving design examples of rammed aggregate stone, shaft length, columns calculation under the plate and settlement calculation under the foundation are explanied. After the improvement done by using rammed aggregate stone, reduction of the settlement of the soil has been observed. Utilizing the finite elemant programme for stone columns, 3 different situations has been analyzed under the horizontal seismic acceleration. By comparing natural soils and improvement soils has been investigated the displacement of soils, after applying improvement techniques reduction of the soil settlements has been observed.

Description
Keywords
İnşaat Mühendisliği , Civil Engineering
Citation