Publication:
Son Dönem Türk Dizilerinde Psikolojik Öğeler: "EZEL" Dizisi Örneği

No Thumbnail Available
Date
2010-12
Authors
Ormanlı, Okan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akdeniz Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Sinema filmleri, televizyon dizileri kitleleri etkilerken içinde bulunulan toplumun birtakım kodlarını da ortaya koyarlar. Psikoloji bu kodları anlamada ve çözümlemede en uygun disiplinlerden biridir. Sigmund Freud‟un “kişisel bilinçaltı” kuramına karşı geliştirilen ve aynı zamanda bu kuramı tamamlayan “kolektif bilinçdışı” kuramı C.G.Jung‟un “analitik psikoloji” çalışmalarında önemli yer tutar. Psikolojinin ve psikanalizin ana temalarından baba-oğul ilişkisi sinema ve edebiyatta da sıkça ele alınan bir konudur. Bu bağlamda baba arketipi evrensel anlamda bir arketiptir. Bireyin bilhassa erkek çocuğun ve geniş kapsamda toplumun erginleşmesinde baba figürü ve modeli ayrı bir önem taşımaktadır. Son dönemlerin başarılı, popüler ve ilgi gören televizyon dizilerinden “Ezel” adlı dizi bu kapsamda, Jungcu Yaklaşımda ön plana çıkan baba-oğul ilişkisi açısından çözümleme anlamında zengin malzemeler içermektedir. Bir aylık dönem içinde izlenilen dizi, “psikanalitik çözümleme” yöntemiyle ele alınacaktır. “Ezel” dizisi bir yandan Türkiye‟deki dizi sektörünün biçim ve içerik bağlamındaki gelişimi hakkında ipuçları verirken, diğer yandan da Jungcu Yaklaşım bağlamında Türk toplumunun kolektif bilinçdışını arketipler, persona ve gölge kavramları açısından çözümlemeye olanak sağlamaktadır.
Description
Movies and television serials reveal some important and vital codes of a society while entertaining them. Relationship between father and son is a very common subject both in cinema and literature. C.G.Jung‟s theory of “collective unconciousness” is basically based against Freud‟s theory of “personal conciousness” and it accompolish this theory. In this context relationship between father and son is an universal archtype. Father figure is a very important figure in boy‟s life and maturing process of the society. Very popular and succesfull TV serial “Ezel” includes very rich material on father and son relationship according to Jungian View. This serial was observed in a monthly period and handled with the method of “depth psychology analysis”. “Ezel” has some important datas about the serial sector of Turkey and on the other hand it provides a comprehensive analysis with Jungian View which include archetypes, persona ve shadow in the context of “collective unconciousness”
Keywords
TV Dizileri, Psikoloji, Jungcu Yaklaşım, Baba-Oğul İlişkisi, Arketipler, TV Serials, Psychology, Jungian View, Father and Son Relationship, Archetypes
Citation