Publication:
Delil tespiti

Date
2014-11
Authors
Sanan, Melih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Delil Tespiti, Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun Geçici Hukuki Korumalar başlıklı kısmında yer almaktadır. Delil tespiti, delilin hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı yada ilerde toplanmasının daha zor olacağı durumlarda hukuki yararı korumak amacıyla önceden toplanmasıdır. Delil tespiti, geçici hukuki koruma türü olan ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizden farklılık taşımaktadır. Delil tespiti konusu ve niteliği bakımından tespit davasından da farklıdır. Delil tespiti talebi, esas davanın açılmasından önce yapılabileceği gibi esas dava ile birlikte de istenebilir. Delil tespiti, idari yargı, askeri idari yargı ve tahkim yargılamasında mümkün olmaktadır. Ceza yargılamasında delil tespiti yapılması mümkün değildir. Noterlerin yapmış oldukları tespit işlemleri usul kanunu açısından delil tespiti olarak nitelendirilemez.

Description
Evidence Detection, Civil Procedure Law's temporary legal protection are included in the section entitled. Of evidence, would be more difficult in the case of collection or in the future will be lost if the evidence is collected immediately be determined in advance in order to protect the legal benefits. Of evidence is of a temporary injunction or lien differs from the type of legal protection. Matters of evidence and determined in terms of the nature of the case is different. Demand of evidence may be requested along with the main case can be made before the opening of the main case. Of evidence, the administrative courts, it is possible in military administrative court and arbitration proceedings. Done to identify evidence in criminal proceedings is not possible. Operations and that they have made the notary can not be considered as evidence for the determination of procedural law.
Keywords
Delil , Evidence , Delil tespiti , Determination of evidence , Türk Hukuku , Turkish Law
Citation