Yayın:
Mimarlık Öğrencilerinin Perspektif Çizme Başarısı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-06
Yazarlar
Erkan Yazıcı, Yasemin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ataköy Kampüsü, Bakırköy/İSTANBUL
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmada, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Perspektif dersini alan öğrencilerin perspektif çizme başarısı ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, dersi alan 11 öğrenciye Kolb’un Öğrenme Stili Envanteri uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre 3 öğrencinin yerleştiren, 3 öğrencinin değiştiren, 2 öğrencinin ayrıştıran ve 3 öğrencinin özümseyen öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan atölye çalışması sonucunda elde edilen çizimler analiz edilmiş ve öğrencilerin öğrenme stilleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin perspektif çizme başarısı ve öğrenme stilleri arasında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.
This paper investigates the relationship between the learning styles and perspective drawing performance of the students enrolled in the Architectural Perspective course in the Department of Architecture of Istanbul Kultur University. For this purpose, Kolb’s Learning Style Inventory was used to identify the learning styles of 11 students taking the course. It was found that 3 of the students were accomodators, 3 of the students were divergers, 2 of the students were convergers and 3 of the students were assimilators. Drawings obtained from a workshop conducted afterwards were analyzed and compared with the perspective drawing performance of students. Results of this study indicate that there is a significant relationship between the perspective drawing performance and learning styles of students.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Perspektif Çizme Başarısı, Öğrenme Stilleri, Kolb Öğrenme, Stili Envanteri, Perspective Drawing Performance, Learning Styles, Kolb's Learning Styles Inventory
Alıntı